Edunvalvonta

Edunvalvonta

TAT ry:n tarkoituksena on toimia jäsentensä ammatillisena yhdyselimenä, edustaa heitä, valvoa heidän ammattiin liittyviä oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etujaan sekä edistää heidän ammatillista kehitystään ja yhteistoimintaansa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi TAT ry tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluja, antaa lausuntoja sekä harjoittaa valistus-, opinto-, julkaisu-, kustannus- ja virkistystoimintaa.

Lue lisää TAT ry:n yleisesittely