VATE ry on nyt TAT ry

Yhdistyksemme säännöt uudistuivat 6.6.2018 alkaen.

Nimemme on nyt Tutkimusalojen toimihenkilöt TAT ry ja jäseneksi voi liittyä nyt myös muutkin kuin valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten työntekijät.

Muutokset löytyvät alla olevista pykälistä 1 ja 3.

1 § Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli

Yhdistyksen nimi on Tutkimusalojen toimihenkilöt TAT ry (y-tunnus 1460591-6) ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa ja sen kieli on suomi.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia-, eläkeläis-, opiskelija- ja kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä tutkimus-, testaus- tai asiantuntijatehtävissä tai tutkimusta tukevissa tehtävissä työskentelevät henkilöt. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä alalle opiskeleva henkilö.

Eläkeläisjäseneksi voidaan hyväksyä eläkkeelle siirtynyt varsinainen jäsen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi tai muiden erinomaisten ansioidensa perusteella on tämän kunniaosoituksen arvoinen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Säännöt kokonaisuudessaan voit lukea täältä.