TAT ry

TAT ry

TAT ry jäsentensä edunvalvoja!

Tutkimusalojen toimihenkilöt TAT ry on paikallisesti työpaikkatasolla toimiva, useiden eri ammattiryhmien ja ammattilaisten henkilöjäsenyhdistys. Yhdistyksen jäseniä työskentelee VTT Oy:ssäEurofins Expert Services Oy:ssä, VTT Memsfab Oy:ssäEurofins Labtium Oy:ssä ja Geologian tutkimuskeskuksessa. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 600 henkilöä ja yhdistyksen toimialueena on lähes koko Suomi.

TAT ry:n toimintaan kuuluu oleellisesti paikallisen tason edunvalvonta sekä ammatillisen kehityksen edistäminen. Yhdistys neuvottelee ja solmii työehtosopimukset eri yhtiöissä. Henkilöyhdistyksellä on 7 hengen luottamusmiesverkosto jäsenistönsä tukena. Lisäksi yhdistyksellä on edustus yhtiöiden eri yhteistoimintaorganisaatioissa.

TAT ry on aktiivisesti mukana nuorisotoiminnassa ja pyrkii luomaan verkostoja eri ammattiyhdistys-toimijoiden välille.

Yhdistyksen jäsenmaksu on edullinen, 0,95 %. Jäsenmaksulla jäsen saa kattavan edunvalvonnan, erinomaiset jäsenedut sekä oikeuden osallistua yhdistyksen omiin, edullisiin vuosittaisiin virkistystapahtumiin.

Keskusjärjestömme on STTK. Edunvalvonnan ja koulutuksen tukena meillä on TTT ry.

TAT ry:n jäsenet ovat vakuutettuja työttömyyden varalta Julkisten Alojen Teknisten työttömyyskassassa JATTK:ssa.

Tutustu TAT ry:n yleisesittelyyn!!